COMUNICARE DE PRODUS

Acest lucru presupune planificrea foarte atentă a unui concept şi plan concret de acţiuni prin care vom lansa ori vom relansa un produs care urmează să se întipărească în mintea consumatorului. Orice lansare a unui produs ori relansarea acestuia începe de la o idee pe care noi ştim cum să o transformăm într-o poveste reală astfel ca consumatorul să se regăsească în ea.

Noi ştim cînd, cum, şi unde trebue să facem acest lucru!